Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
Yazı Detayı
18 Ekim 2020 - Pazar 21:49
 
Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ
 
 

Hz.Rasulullah'ın evlatlarından birine mürid olmanın faydaları, ve onlara buğzedenin zararları....

Resulullah'ın evladlarından birisine intisap ederek mürid olmak,


Bütün meclislerde ve toplantılarda, cemâllerini  gördüğünüzde Allahın rasulünü hatırlarsınız.


Ayrıca daha önce de söylediğimiz gibi, onlara intisâb etmek cedlerine intisâb etmek gibidir. Rasûl’ün Ehli beyt’i ile muhabbet edip, onlardan birine beyat edenlerin sevaplarını anlatmaya kalksak binde birini yazamayız. Onlara buğz ve ihanet eden mel’ûnların kıyamette görecekleri azapları ise, denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa yazamayız. Zira onlara ihanet etmek,Hazret-i Fahr-i Âlem’e ihanet etmektir. Âl-i Rasûl’e itaat etmeyenlerin lânete müstehak olduklarına delilimiz şudur: Cenâb-ı Hakk, meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiğinde, İblis secde etmemiş ve bu yüzden de lânetlenmiş ve kovulmuştur. Cenâb-ı Hakk, Âdem alehi’s-selâmı Muhammed Mustafa için yaratmıştır. Bütün peygamberler ve velîler de Hazret-i Muhammed’in hürmetine yaratılmıştır. Demek ki Allah’a, Rasûlü’ne ve Ehlibeyt’ine hakaretle bakıp itaat etmeyenler, Şeytan’dan daha ziyade lânete müstehaktırlar.


Evlâd-ı Muhammed’e buğz etmek, başkalarına buğz etmek gibi değildir.Hazret-i Hüseyin efendimizin katlinden sonra vefat eden Hazret-i Muhyî şöyle söyler: “Hazret-i Hüseyin’den önce şafakta kırmızı rengi yoktu.”Bir başka rivâyette de, Zuhûrî hazretlerinin huzurunda Kerbelâ olayları anılırken, Zuhûrî hazretlerinin, “Hazret-i Hüseyin’in şehîd olduğu gün Beyt’ül-Mukaddes’te idim.Kaldırdıkları her taşın altında bir damla kan zâhir olurdu.” Dediği nakledilir. Âl-i Muhammed’i başkalarıyla kıyaslayarak onlara ihanet etmekten sakınınız...


“Hazret-i Hüseyin’in kanı ile zamane seyyidlerin kanı bir midir ve onlara hürmet etmenin sevabıyla zamane Seyyidlerine hürmet etmenin sevabı bir midir?” diye soracak olursanız, şöyle deriz: Mevcûdatın canı kudret elinde olan Allah’a ve mahşer yerinin şefaatçisi olan Muhammed’e and olsun ki, zamane Seyyidlerine buğz ve ihanet edip de ölmeden önce başına bir bela gelmeyen kimse görmedim. Âl-i Rasûl’e buğz edene, dünyada ve âhirette azap kesindir.Lâkin bunlar inanmadıkları için, başlarına gelen belânın sebebini başka yerde ararlar. Bilmezler ki Cenâb-ı Hakk onlara, îman ettikleri peygamberlerinin evlâdına ihanet ettikleri için o belâyı musallat etmiştir.


Hadîkatü’s-Süedâ’da rivâyet edilir: Bir gece, bazı kimseler bir yere toplanıp Hazret-i Muhammed evlâdına muhabbet edenler ile düşmanlık edenlerin durumunu söyleşirler. İçlerinden biri, “Evlâd-ı Muhammed’e muhabbet edenlere, dünyada ve âhirette izzet kesindi. Düşmanlık edenlere de âhiretteki azaptan önce bu dünyada azap vardır.”der. Bir diğeri de,“Bu söz doğru değildir.Ben bir keresinde bir Seyyide öyle bir sopa vurdum ki anlatamam.Fakat bana hiçbir şey olmadı.”der demez, Mumdan bir kıvılcım üzerine sıçrayıp elbisesini yakar. Söndürmeye çalışırlarsa da mümkün olmaz ve o mel’ûn feryat figân içinde yanıp kül olur.


Ey benim değerli kardeşlerim sözlerimizi duymakla kalplerinde Rasûlullah’ın Ehlibeyt’ine karşı bir muhabbet nuru tecelli eden, onların dostuna dost, düşmanlarına düşman olan ve onları tüm insanlardan üstün görenlere ahdimiz olsun: Kıyamet günü ceddimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem bize, “Ben Rabb’imden sizi diledim. Hesapsız ve azapsız bir şekilde cennete girip, bir engel olmaksızın Rabb’inizin cemâlini görün.” Buyurduğu vakit, dostlarımızın elinden tutup, “Ey dedemiz, bunlar Allah Rasûlü’nun ve Ehlibeyt’inin muhabbetinden başka bir muhabbet bilmemişlerdir ve evlâd-ı Rasûl’ün dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmuşlardır.Biz de onlarsız cennete girmeyeceğimize dâir ahdettik.” deriz.Ümidimiz odur ki,ceddimiz Muhammed Mustafa’nın şefaat vücuda gelip,“varın evlâtlarımla haşrolun” diyecektir.


Emin olunuz ki bu makaleyi yazmaktan murâdım, sizlere kendimi anlatıp insanlar arasında itibar görmek değildir.Tek dileğim,iki cihân fahri Rasûl’ün sallallâhu aleyhi ve sellem zât-ı şerifini beyan etmektir. Bazı kimseler bize, “Sizlere gereken şey,ceddinizin ahlâkıyla ahlaklanmaktır.” derler.Ceddimizin ahlâkının bir hususiyeti de, yanlış yolda olanı doğru yola davet etmektir. Biz de bunu yapıyoruz. Zira evlâd-ı Muhammed’in âlimlerine, ümmîlerine ve sâlihlerine ihanet edenler, hem sapkın hem de saptırıcıdırlar.Bir Hadiste şöyle buyurmuştur:


Ehli beytime zulmedenlerin,
küfredenlerin,eza edenlerin ve onları katledenlerin,
âhirette bir allahları olmayacaktır.


Allah,Kiyamet gününde öyle kimselerle konuşmayacağı gibi,onları ebedi bir azâba mahkum eder."


Bu Risaledeki âyetleri ve hadisi şerifleri okuyup veya dinleyip,Allah'ı Rasulü'nü ve ehli beytini candan ve günülden seven kimse,Mü'min muvahhidlerden ise,Âl-i Muhammed'e olan muhabbeti artar. Ehli beyti Rasul'e buğz edene,buğz eder."Rasulullahın Ehli Beytine Buğz Eden Kişilerin  Cenaze Namazı Kılınmaz.!!!


Böyleleriyle  komşuluk dahi yapılmaz, öyle bir komşunuz olsada evinizi satıp ondan uzaklaşmanız gerekir."


Kendi haliyle gururlanıp,Âl-i Rasul'e hakaret etmekten kalbi kararmış kimseye,Hazret'i Muhammed'in Muhabbet nuru tesir etmez ve islamlığı sadece dilinde kalır.Nitekim Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)"Muhakkak Allah sizin görüşünüze ve amellerinize değil,kalplerinize ve niyetlerinize bakar." buyurmuştur.Bir kimsenin kalbinde Ehli beyt muhabbeti olmazsa,Allah ona nazar etmez.Böyle kimseler,burada zikrettiğimiz àyet ve hadisleri okusalar veya dinleseler,hemen içlerindeki buğzu /husumeti izhar ederek,"Bu âyetler,seyyidler hakkinda değildir ve hadisler mevzu'dur."derler Âl-i Rasul'ü kendileriyle kıyas edip,"Kişinin kendisini anlatması caiz değildir."diyerek kendi sıfatlarına lâyık türlü sözler ederler.Cenab-ı Hakk,bizleri o kimselerle oturup kalkmaktan,
yüzümüzü gözlerinden,


kulaklarımızı sözlerinden ve izimizi izlerinden saklasın inşallah.

Dr Seyyid Hüseyin Zerraki

Düseyder Gelen Başkanı

 
Etiketler: Resulullah'ın, , Evlâtlarına, buğzedenin, Cenaze, Namazı, kılınmaz,Onlarla, Komşuluk, Yapılmaz.!!!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ekim 2020
Ashaptan Bir Grup Hz.Ali'yi Rasulullaha Şikayet Edince !!!
23 Ekim 2020
YETER ARTIK İSLAMİYETİN İÇİNE NİFAK SOKMAYIN!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
16 Ekim 2020
GADİR-İ HUM HUTBESİ,ALLAH RASULÜNÜN VASİYETİ'DIR.!!!
15 Ekim 2020
Hz.Peygamberin Torunları ortada iken başkasına beyat ederek Mürid ve Derviş olanların durumlarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum;
15 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN TORUNLARI/ SEYYİDLERE NASIL BEYAT ETMEK GEREKİR.!!!
14 Ekim 2020
HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN MUAVİYE B.EBU SÜFYAN HAKKINDA-Kİ GÖRÜŞÜ:
13 Ekim 2020
SEYYİD ÇOCUKLARINI DİĞERLERİYLE KIYAS ETMEYİNİZ
13 Ekim 2020
UYDURULAN YALANLAR VE YAPILAN İFTİRALARA KAYNAKLARLA CEVAPLAR.!!!!
12 Ekim 2020
Allahın Rasulü Peygamberliğini ilan ettikten sonra.!!!
10 Ekim 2020
Allah'ın Rasulü Ehli Beyti'ni ateşe atılmaması için dua etmiştir!!!
09 Ekim 2020
Seyyid Nizam efendinin Oğlu Seyyid Seyfullah efendi İtikatı buzuk olanlara verdiği cevap.!!!
29 Eylül 2020
ALLAH RASULÜNÜN MİRAÇTA GÖRDÜKLERİ.?
26 Eylül 2020
Hz.Ebu Talib'in Düşmanları İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Yazdığı Fıkh-ı Ekberi'de Tahrif Ettikleri Anlaşılmıştır.!!!
25 Eylül 2020
Allah Rasulünün Ehli Beyti Kimler Olduğunu Rivayet eden Muhaddisler ve Tarihçiler Şunlardır.?
25 Eylül 2020
GÜNÜL NEDİR BİLİR MİSİN?GÜNÜL HZ.MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYTTIR:
25 Eylül 2020
EHLİ BEYTİN BABASI HZ.ALİ'NIN FAZİLETİ:
21 Eylül 2020
Ehli Sünnet Alimlerimizin Hz.Ebu Talib Hakkında görüşleri.!!!
19 Eylül 2020
Rasulullahın ilk Risâletini Tastik Eden Amcasıdır!!!
14 Eylül 2020
Hz.Ali'nin altın harflerle yazılan sözleri....
13 Eylül 2020
Rasulullah efendimizin Vefatından Sonra Hz. Ali'nın Sessiz kalmasının Nedenlerini açıkliyorum !!!
12 Eylül 2020
Hz.Peygamber'e Hayatını feda eden sahabe-i Kiram Kimdir.???
12 Eylül 2020
OSMANLI DA MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHÜLİSLAMLIK MAKAMI:
24 Ağustos 2020
EHL-İ BEYTİN ADINI ANMAK İSTEMEYEN MÜNAFIKLAR ! SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN?
21 Ağustos 2020
2.Halife Hz.Ömer Ehli Beytin Faziletlerini anlatiyor.
20 Ağustos 2020
KİYMETLİ MÜMİN KARDEŞLERİM SİZLER MUHARREM AYININ ÖNEMİNİ BİLİYORMUSUNUZ !!!
17 Ağustos 2020
KUR-ANI KERİMDE SEYYİDLERİN SEVİLMESİ FARZ KILINMIŞTIR.!!!
14 Ağustos 2020
Allah'ın Rasulüne inanmayan ve Hz.Ali'ye buğz eden O'Seçkin Sahabe Nasıl Helak Olmuştur.!!!
12 Ağustos 2020
Veda Haccında Dönerken,Gadir-i Humda Sahabe Haris bin Numan nasıl helak oldu.!!!
11 Ağustos 2020
Allah Rasulü Benim Hatırım için soyumu seviniz !!!
11 Ağustos 2020
OSMANLI'DA SURRE-İ HÜMAYUN ALAYI
04 Ağustos 2020
Mahşer Gününde Hz.Ali'nın faziletleri !!!
28 Temmuz 2020
ELHAMDULİLLAH ÇOK ŞÜKÜR PEYGAMBER EFENDİMİZİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ.!!!
27 Temmuz 2020
HASRETİMİZ SONAERDİ ŞİMDİ SIRA KÂBEMİZ VE RAVZA-İ MUTAHHARA'DA
23 Temmuz 2020
EBREHE'NIN KOMUTANI ABDÜLMÜTTALİB-İ GÖRÜNCE BAYILDI !!!
22 Temmuz 2020
ZEMZEM KUYUSUNUN KEŞFİ VE KURBAN HÂDİSESİ:
20 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. TÜRK MİLLETİ İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!!!
16 Temmuz 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER DERNEĞİMİZIN 15 TEMUZLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI.!!!
15 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN SOYU SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVMENIN FAYDALARI:
14 Temmuz 2020
HAYBER KAHRAMANI KİMDIR.!!!
13 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN EMRİYLE ANA TEMELİ ATILAN,NAKİBÜ'L EŞRÂFLIK KURUMUNUN TAŞRA TEŞKİLÂTI:
12 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
06 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
05 Temmuz 2020
İSLAM DEVLETLERİN'DE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ;
03 Temmuz 2020
NAKİBÜ'L-EŞRÂF KAYMAKAMLARIN CEZALANDIRMA YETKİSİ !!!
03 Temmuz 2020
MünafiklarınTerör Timleri Resulullah'ı Nasıl Öldürmek isdediler.!!!
30 Haziran 2020
ASHAP ARASINDA HZ.ALİ (K.V.)'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ
30 Haziran 2020
HZ ALİ (K.V)'NIN FAZİLETLERİ!!!
25 Haziran 2020
Nakibül-Eşrâflık Kurumunun Ana Temeli Rasulullah Tarafindan atılmıştır.!!!
22 Haziran 2020
BİR CİHAN SOYU OLARAK EHL-İ BEYT:
17 Haziran 2020
KUR'ANA GÖRE KİM ALLAH RASULÜNÜN HADİSLERİNİ İNKÂR EDERSE KAFİRDIR.
11 Haziran 2020
Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneğimizin Kuruluş Amaçı:
11 Haziran 2020
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada
09 Haziran 2020
3 MART 1924 TARİHİNDE NAKİBÜ'L EŞRÂLIK KURUMU LAĞVEDİLİNCE MEYDAN KİMLERE KALMIŞTIR.!!!
07 Haziran 2020
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası.?
05 Haziran 2020
TESEYYÜD VE MÜTESEYYİD/SAHTE SEYYİD HADİSESİ.!!!
02 Haziran 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftiralar!!!
01 Haziran 2020
HZ.ALİ'YE SEBBEDEN ALLAH'A SEBBETMİŞTIR:
28 Mayıs 2020
Ehli Beyt Uğruna Şehid edilen İmam Ebu Hanife:
27 Mayıs 2020
Hz.Peygamber'in (s.a.v.)'mın Ehl-i Beyti İle Tevessül Etmek...
16 Mayıs 2020
DELİLLERİYLE EHL'İ BEYTE MEVEDDET.
12 Mayıs 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftira!
10 Mayıs 2020
KALPLERİN'DE EĞRİLİK VE KÖTÜLÜK OLANLAR:
07 Mayıs 2020
NE OLDU DA 360 DERECE DÖNÜŞ YAPTINIZ?
01 Mayıs 2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI:
30 Nisan 2020
HAZRETİ LUT ALEYHİSSELÂM KİMDIR KAVMİ NE YAPMIŞTIR.? HELAK OLDULAR !!!
29 Nisan 2020
ANKARA BAROSUNU ŞİDDETLE VE ESEFLE KINİYORUM!!!
Haber Yazılımı