HABİP ÇADIRCI ORMAN YANGINLARI
Yazı Detayı
26 Eylül 2021 - Pazar 15:59
 
ORMAN YANGINLARI
HABİP ÇADIRCI
 
 

Ormanlar gerek sağladıkları faydalar, gerek yok olduklarında ortaya çıkan sonuçlar itibariyle yalnız ait oldukları ülke için değil, tüm insanlık için son derece önemli varlıklardır.Bu nedenle ormanların korunması hem dünya hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Yurdumuzun da içinde yer aldığı iklim kuşağının orman yetiştirmeye çok elverişli olmaması, tahrip olan ekosistemin yeniden orman yetiştirmeye hazır duruma gelmesinin çok uzun yıllar gerektirmesi, dik ve engebeli topografik yapımızın bozulmaya çok yatkın olması, mevcut ormanların korunmasının önemini daha da arttırmaktadır.

 

Ülkemizde 21.7 milyon hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Ormanlarımız genellikle deniz kıyılarımızda yada kıyılarımıza yakın yerlerde yoğunlaşmıştır.Ormanlarımızın korunması hususu 1961 Anayasasının 131 nci, 1982 Anayasasının 169 ncu maddesiyle koruma güvencesi altına alınırken yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanununda da bu korumanın hangi usul ve esaslar dahilinde yürütüleceği belirlenmiştir.

 

Ülkemiz ormanları diğer ülkelerde olduğu gibi çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerin tehdidi altındadır. Orman yangınları, Zararlı böcek ve hastalıklar, insanların çeşitli usulsüz müdahaleleri, biyotik zararlılar olarak sıralanırken, yıldırım, fırtına, heyelan, güneş yakması ve benzeri etkenler ise abiyotik zararlılar olarak tasnif edilir.

Orman Yangınlarının Nedenlerini sıralayacak olursak;

 

 • İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları

 • Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması

 • Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması

 • Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması

 • Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması

 • Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması

 • Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması

 • Çocukların orman içinde ateşle oynamaları

 • Kasıtlı çıkarılan orman yangınları

 • Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması

 • Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması

 • Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması

 • Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması

 •  

Orman Yangınlarının Zararları

 

 • Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.

 • Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.

 • Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.

 • İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.

 • Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

 

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, orman yangınlarının yok ettiği alan miktarında 2021'in olağanüstü boyutta yıkıcı yıl olduğunu gösteriyor.

 

Türkiye'de 2008 ila 2020'de her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar son 8 ayda yüzde 755 arttı. 2021'in ocak ile ağustos ayları arasında kül olan ormanlık alan 177 bin 476 hektara ulaştı.

 

Türkiye'de 2008 ila 2020'de, her yıl ağustos ayına gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59 olarak kayıtlara geçti; bu sayı 2021'de 159'a çıktı.

 

EFFIS'in rakamlarına göre 12 yıllık geçmişte her yıl ortalama 129 kez alevlerle mücadele edildi. Bu yıl, bu rakam temmuz ayında aşıldı.

 

Ülkemizde orman yangınlarının çıkış nedenlerine baktığımızda 90’dan fazlasının insan kaynaklı olduğu görülmektedir Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde, insanorman ilişkisinin de etkisiyle her yıl 2000’den fazla orman yangını binlerce hektar orman alanının yok olmasına neden olmaktadır. Orman yangınlarının neden olduğu zararların en aza indirilmesi için, köklü önlemler almak ve etkin bir Yangın Koruma ve Savaş Organizasyonu kurmak gereklidir.

 
Etiketler: ORMAN, YANGINLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı