HARUN ARSLAN “LİMAN’ın GENİŞLEMESİ”: MERSİN’e Faydaları ve Engeller
Yazı Detayı
28 Şubat 2021 - Pazar 22:27
 
“LİMAN’ın GENİŞLEMESİ”: MERSİN’e Faydaları ve Engeller
HARUN ARSLAN
 
 

Stratejik konumu, doğal ve tarihi zenginlikleri, iklimi ile dünyanın en önemli noktalarından birisi olması gerekirken yıllarca geri kalmış, geri bırakılmış bir bölgedir Mersin.

 

Yapılması gereken her proje engellenmeye çalışılmış, başlanırsa geciktirilmiş kent istihdam ve  gelişme yönünden büyük zarar görmüştür.

 

Yakın yıllar, Mersin’in gelişimi açısından dramatik engellemelerle doludur.

Farklı kesimler, oluşumlar ya da kişiler, bazen kirli politik hesaplara alet olarak, bazen de kişisel ekonomik faydalarını öne alarak Mersin ekonomisine büyük katkı verecek, istihdam sağlayacak, refah seviyesini arttıracak, hatta ülke ekonomisine büyük katkı verecek dev proje ve yatırımları hep engelledi ya da geciktirdiler.

 

Bu kent dinamiklerinin etkisi ile de, kentte iyi niyetli çevrecilik adına, bu yatırımlara karşı çıkan bir önemli grup ortaya çıktı.

Hükümet karşıtı muhalif yapı, Greenpeace gibi çevreci(?) örgütler, ülke kalkınmasını istemeyen Alman Vakıflar, siyasi rant düşünenler ve saf çevreci duygularla karşı çıkanlar Mersin’in gelişmesinin ve sahip olduğu zenginliklerden faydalanmasının önünde durdular.

 

Hangi birini hatırlayalım?

*Balık çiftlikleri 10 yıl ertelendi.

 

*Çok büyük bir yatırım olan Tersane 15 yıl geciktirildi.

*Nükleer Santral konusu ise ilk 1985 yılında Mersin gündeminde idi.

Limanın genişlemesi, Lojistik Merkez, yeni organize sanayi bölgeleri, yeni serbest bölgeler vs. saymakla bitmez.

 

Özellikle yerel yönetimlerin bünyesinde kent konseyleri bu karşı çıkışa öncülük yapmışlardır.

 

Üç dönem her projeye karşı çıkan yerel yönetim ve kent konseyinden sonra, gelen bundan önceki yönetim, istihdam ve kentin gelişmesine öncelik vereceğini söylese de bir süre sonra aynı tutumu sürdürmüştür.

 

Önce yapımı hızla sürmesine rağmen gereksiz ve faydasız bir şekilde Akkuyu Nükleer Santraline karşı çıktılar.

Sonra Limanın genişlemesi konusu gündeme geldi. Limanı işleten firma bu konuda Büyükşehir Belediyesi’ne müracaatta bulundu: Belediye hiç bir bedel ödemeyecek ve Mersin daha büyük bir liman sahibi olacaktı.

 

Sonuç ne oldu dersiniz?

 

Teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedildi!

Peki reddedilmeye yol açan çok önemli sebep neydi?

1-Konteynerler kentin görünüşüne zarar verecektir.

 

2-Kentin rüzgarını kesecektir.

 

Böylece bu çok önemli fırsat, vizyon yoksunu bir irade tarafından gülünç bir gerekçeyle reddedilmiş oldu.

 

Konteynerlerin kent ve ülke ekonomisi başta olmak üzere, işgücü ve sosyal hayatın gelişmesine büyük katkı anlamına geleceğini her nedense anlayamayan bir Büyükşehir Belediyesi!

Başka bir sebep (?), kamuoyu aklının eremeyeceği çok özel bir gerekçe(?) varmıydı? Zaman, bu sorumuza bir karşılık verecektir umarım.

 

Yine çevreci baskılarla kent merkezine yapılacak, kent merkezini kurtaracak bir 5 yıldızlı otel yapımı engellendi.

 

Şimdiki yönetim ise göreve geldikleri zaman kente ekonomik yarar ve istihdam sağlayacak yatırımları destekleyeceklerini söyleseler de buradaki süregelen düzene uyarak Limanın gelişmesine karşı çıktılar.

 

Limanın satışı yapıldığı zaman,Mersin’in kent dinamiklerinde bir doğru irade ve kararlılık olsa idi Mersin Limanı’nı Mersin satın alabilir, Liman Mersin’in olurdu.

Yıllardır koltuklarına yapışmış, kentin gelişmesine katkı vermeyen kent dinamiklerinden söz ediyorum.

 

Bu konuda lider olarak girişimde bulunmak üç önemli kuruma düşüyordu;

*Mersin Büyükşehir Belediyesi

*Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

*Mersin Deniz Ticaret Odası

 

Bu üç kurum birleşir, aralarına bazı Mersinli işadamlarını da alarak pekala Mersin Limanı’nı satın alabilirlerdi.

Belki de yüz yılda bir ele geçecek fırsat kullanılamadı.”

 

Büyükşehir Belediyesi’nce çöpe atılan 35 milyonluk Aquapark  saçmalığı, astronomik ücretlerle yapılan konserler, MTSO ile birlikte yaptığı sayısız yurtdışı gezileri…

 

Yalnızca bu harcamalarla liman alınabilirdi.

Şimdi bu fırsatı kaçıranların söz söylemelerini, satın alamadıkları limanın gelişmesini engellemeye çalışmalarını anlayabilmek mümkün değil.

 

Yine geçtiğimiz günlerde Mersin Limanı Beyrut’ta yaşanan facia ile gündeme geldi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Beyrut’a gitti ve Beyrut Limanı bütünüyle hizmete hazırlanıncaya kadar Mersin Limanı’nın Lübnan ekonomisine yardım için tahsise açıldığını duyurdu.

 

Mersin Limanı’nın genişletilmesi meselesi her açıdan elzemdir; kent ve ülke gelişimi açısından sayısız faydası vardır.

 

Mesela, büyütülmüş bir Mersin Limanı şimdiki artan jeo-politik şartlarda çok daha parlak bir fonksiyona sahip olurdu. Tüm Akdeniz ülkeleri için gerekli olabilirdi.

 

Konuyu o günlerde kısaca Sn. Vali’mizlede konuştum. Kendileri, mevcut kapasitesiyle de Mersin Limanı’nın ve elbette Mersin’deki yönetim iradesiyle birlikte kentteki ileri lojistik düzeyin, Beyrut Limanındaki hizmet açığına yardımcı olma konusunda hazır olduğunu ifade ettiler.

*                     *                     *

1950’ li yıllarda Adana- Mersin rekabeti ortamında limanın da gündeme gelme hikayesini unutmayalım.

 

Adanalılar Seyhan nehrinin denize döküldüğü yerin genişletilerek limanın oraya yapılması fikrini ortaya atmıştı; fakat bu düşünce kabul görmedi ve Mersin Limanı yapıldı.

 

Yakın geçmişte, Adanalılar yıllar sonra bu konuyu tekrar gündeme getirdiler.

Adana Sanayi Odası, Mersin Limanı’nın Adana’nın ticari yükünü kaldıramayacağı, bu nedenle de Adana’ya yeni bir liman yapılması gerektiği fikrini ortaya attı.

 

Yani siz limanın genişlemesini engellemeye çalışırken ve başka bir firma tarafından ancak uzun vadede gerçekleşebilecek yada hiç gerçekleşemeyecek   ikinci bir liman yapılsa fikri ile uğraşırken Adana’nın yeni bir liman yapması hiç de olanaksız görünmüyor.

 

Bugün ekonomik şartlar limanın büyümesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Limanımız da 3 binde fazla kişi çalışıyor dolaylı olarak 25 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 5 kıta ile ticaret yapılıyor.

 

Yeni teknoloji ile geliştirilen gemilere hizmet verme durumu dalimanın günün şartlarına uygun genişlemesi gerekliliğini doğurmuştur.

Limanın genişlemesi yıllarca Mersin’e ümit verilip aldatılan kruvaziyer gemilerinde gelmesi bir gün gerçekleşirse onları limana yanaşmaları sorununu da çözülmüş olacaktır.

 

Liman genişlemesine, işletici firma 375 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımın bile Mersin’e ne kadar gelir ve istihdam sağlayacağını düşünmek gerekir.

Limanın genişlemesi doğrudan 500, dolaylı 5000 kişiye istihdam sağlayacaktır.

 

Akkuyu nükleer santral inşaatına yapılan tepkileri ve asılsız iddiaları hatırlayalım. Bölgede deprem olacağı, tsunami tehlikesi gibi garip bahaneler ortaya atıldı.

 

Yine Tersane yapımında beton arazinin tarım arazisi olduğu gibi asılsız raporlar ortaya atıldı.

Çukurova Havalimanı ilk ilan edildiğinde ilginçtir ilk karşı çıkan bir Belediye Başkanı, bir Oda Başkanı ve bir STK Başkanı oldu. Göçmen kuşların göç yolu olduğu bile ortaya atıldı.

 

Şimdi liman genişlemesi için önce Atatürk Parkı yok olacağı gibi gülünç, asılsız bir iddia ortaya atılacaktır.

Sonra da “denizimiz işgal ediliyor” denecektir.

Başka illerde denizin üzerine havaalanları yapılırken, biz görmediğimiz denizi koruma garipliği ve gülünçlüğü içinde olacağız.

 

Sonuçta Çukurova Havalimanı, Akdeniz Sahil Yolu, Lojistik Merkez, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler şimdide Limanın genişlemesi gibi bir çok proje engellendi, geciktirildi ve Mersin halkı bundan büyük zarar gördü.

 

Mersin’deki sosyo-ekonomik tartışmalara, pozisyon alışlara; kişi, kurum ve kuruluşlardaki vizyon sorununa çağın gerekleri doğrultusunda daha dikkatle bakmakta yarar vardır.

 

Her yatırım, ülkemiz ve Mersin için bir gelişme vaat eder; buna ilişkin eleştiri ve uyarılar da kıymetlidir. Bunların somut veriler, bilgiler ve doğrudan proje gerçekleriyle uyumlu olması gerekir. Slogan atarak, çevreci duyarlıkları okşayarak, seçkinci özentilere dayalı bir dil kullanarak topluma, kente ve insanımıza kötülük etmeyelim. Yalan ve yanlış bilgilerle toplumu işgal etmeyelim. Limanın genişletilmesi, her düzeyde zorunludur ve bu kentte yaşayan herkesin hayatını iyileştirecektir. Projenin denizimize vereceği bir zarar da,  Atatürk Parkıyla bir ilişkisi de yoktur. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, konuyla doğrudan bağlantılı kişi, kurum ve kuruluşlar somut düşüncelerini proje üzerinden söylemelidirler. “ Çevreci” görünümlü cemaat yapılanmalarının yalan yanlış sloganlarıyla değil, bilimsel verilerle ortaya çıkmalı; hizmeti engellemeye değil, en iyisine dönük katkılar vermelidir.

 

Artık, bu kente yapılan ve yapılması düşünülen her yatırıma “ İSTEMEZÜK !” diye karşı çıkan güya çevreci cemaat baskısına da, kirli siyasal hesaplara da tenezzül etmeden; çağın, bilimin, sosyo-ekonomik hayatın ve geleceğin sesini dinleyerek yol alacağız.

 

Liman Genişletme projesi bu bağlamda sakin, kente ve ülkeye sorumlu bir zihinle konuşulmalıdır. Nutuk atarak, slogan atarak, çığırtkan kalabalıklara hoş görünme çabasıyla değil, Mersin ve ülke insanına faydalı olma derdiyle konuşalım.Uyarılarımızı, eleştirilerimizi gerçekler üzerinden ve daha iyiye dönük olarak yapalım.

 

HARUN ARSLAN....28 Şubat 2021

 
Etiketler: “LİMAN’ın, GENİŞLEMESİ”:, MERSİN’e, Faydaları, ve, Engeller,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Nisan 2021
SALGINDA YENİDEN“ÇORBA PROJESİ”…
03 Nisan 2021
MERSİN YEREL BASININDA YENİ ÜMİT…
24 Mart 2021
Gelişmemeye Meclis Tavsiyeleri
11 Mart 2021
PANDEMİYLE MÜCADELE ve “YENİLEN MERSİN”…
26 Şubat 2021
MERSİN… veSALGINDA BÜYÜYEN TEHLİKE
22 Şubat 2021
MERSİN’de “GECİKECEK” NORMALLEŞME !
13 Şubat 2021
MERSİN’İN “BİTMEYEN METRO” MACERASI!
01 Şubat 2021
“MERSİN’ DE SALGIN” BİTMEYECEK Mİ!
30 Ocak 2021
“AK PARTİ İL KONGRESİ” NİN ARDINDAN…
15 Ocak 2021
MERSİN NASIL YALNIZLAŞTIRILIR?
05 Ocak 2021
COVİD-19 GÖLGESİNDE “BELEDİYE’den ŞARAP”DAĞITIMI !
18 Aralık 2020
“YANGIN”DA MERSİN’İ SEYREDENLER…
17 Aralık 2020
Üzüntü Verici Bir “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ” TOPLANTISI…
24 Kasım 2020
NİHAYET … BELEDİYE EĞLENCELERİNE SON !
22 Kasım 2020
HATAY’dan sonra KONYA BELEDİYESİ de KIBRIS’ta... Peki MERSİN ?
16 Kasım 2020
“PANDEMİ SÜRECİ” de BİR “SAVAŞ HÂLİ”dir…
14 Kasım 2020
HATAY, KIBRIS’A MERSİN’DEN DAHA YAKIN…MIŞ!
13 Kasım 2020
10 KASIM’da ATATÜRK’ü anmak ve Örnek Bir Özel Girişimci: “DERYA GRUP”
13 Kasım 2020
LÜTFİ ELVAN… ve “ ÇUKUROVA HAVALİMANI ” düğümünde ÇÖZÜM ÜMİDİ
10 Kasım 2020
“BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİBAŞKANLIĞI”nda yeni dönem
02 Kasım 2020
PANDEMİ DÖNEMİNDE ANLAMLI BİR HİZMET : ”ÇORBA PROJESİ”
29 Ekim 2020
TURAB’ sız “ SUUDİ ARABİSTAN BOYKOTU”NDA : MERYAD
28 Ekim 2020
KORONA MI? EĞLENCE Mİ?
25 Ekim 2020
PANDOMİ SÜRECİNE UYGUN BİR “YERYÜZÜ PAZARI” ETKİNLİĞİ
19 Ekim 2020
“KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ” IŞIĞINDA MERSİN…
14 Ekim 2020
KIBRIS İÇİN KADER HAFTASI… ve MERSİN
29 Eylül 2020
300 YILLIK KERVANSARAY “ÜRETİCİ KADINLAR”IMIZIN HİZMETİNDE…
21 Eylül 2020
“KORONA” YI MERSİN’DE ÖNLEMEK…
17 Eylül 2020
KORER ÖZBENLİ’NİN ARDINDAN: MDTO ve ” DENİZ”SİZ ! MERSİN…
16 Eylül 2020
KÜRESEL ENERJİ HESAPLARI ve KIBRIS’IN SU İLE ARTAN ÖNEMİ
04 Eylül 2020
” YENİ İÇEL SANAT KULÜBÜ”nde YENİ BİR DÖNEM
02 Eylül 2020
NİHAYET…. FARKINA VARILAN ” KIBRIS ŞEHİTLİĞİ VE ANITI”
01 Eylül 2020
“ MERSİN ÜNİVERSİTESİ” ni eleştirmek?... ve HAKİKAT’e saygı!
28 Ağustos 2020
ÜLKE GÜNDEMİ “AKDENİZ / KIBRIS”... ve MERSİN için ÖNEMİ
20 Ağustos 2020
SAHİL PARKTA” MOTOSİKLET TERÖRÜ “ !
13 Ağustos 2020
ANAMUR’DAN ÇAMLIBEL’E: KAÇIRILAN FIRSATLAR HİKAYESİ…
11 Ağustos 2020
BÜYÜKŞEHİR’DE KORONANIN ÖNÜNE GEÇEN FUZÛLİ KONULAR…
09 Ağustos 2020
MERSİN LİMANININ ÖNÜNÜ TIKAYAN LAR… ve MERSİN LİMANINA DUYARSIZLIK
08 Ağustos 2020
“LİMAN KENTİ MERSİN”… ve KAYBETTİĞİ LİMANI !
06 Ağustos 2020
YENİDEN “ KORONA GÜNLERİ”NE DOĞRU !
04 Ağustos 2020
“AĞAÇSIZ”G.M.K BULVARI !
02 Ağustos 2020
ÇAMLIBEL’İ KURTARACAK BİR ” HOTEL” PROJESİ
31 Temmuz 2020
“MESİAD BAŞKANI” ve “AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI”
28 Temmuz 2020
“BASIN KURULUŞU SAHİPLERİ”NİN SORUMLULUĞU…
26 Temmuz 2020
İHMAL ETTİĞİMİZ “1 TEMMUZ” ve… 20 TEMMUZ
24 Temmuz 2020
BÜYÜKŞEHİR’de ZARARLI KAVGALAR… VE TAHRİKÇİLERİ
22 Temmuz 2020
MERSİN “HAVALİMANI”İSTEMİYOR !
17 Temmuz 2020
MERSİN’İN UNUTULMUŞ PROJE ÖNERİLERİ
15 Temmuz 2020
MERSİN’de BİSİKLET TARİHÇESİ ve BUGÜNÜN DÜNYASI
14 Temmuz 2020
MERSİN ve “SOSYAL MEDYA”REZİLLERİ !
08 Temmuz 2020
SONUNDA KENT İÇİ MİNİ PLAJ
05 Temmuz 2020
BİR HAVAİ FİŞEK FACİASININ ARDINDAN.....MERSİN
27 Haziran 2020
MERSİN MAHALLE BASKISI
15 Haziran 2020
KORONA FIRSATÇILARININ MERSİN’E ZARARI
14 Haziran 2020
KORONA GÜNLERİNDE...” BELEDİYE DENİZ KIZI ŞİRKETİ”
11 Haziran 2020
KORONA GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ !
01 Haziran 2020
“KORONA GÜNLERİ”nde SONA DOĞRU…ve“SOSYAL MEDYA”!
26 Mayıs 2020
“KORONA GÜNLERİ”NDE BİSİKLET…
22 Mayıs 2020
KORONA GÜNLERİ’NDE BELEDİYE BÜTÇESİ
19 Mayıs 2020
KORONA GÜNLERİNDEN NOTLAR… VE “SAYGISIZ MASKESİZLER”
09 Mayıs 2020
“KORONA GÜNLERİ”NDE MERSİN AVM NOTLARI…
30 Nisan 2020
“KORONA GÜNLERİ”NDE…ALMANYA KURALLARI VE ESNAFLARIMIZ
23 Nisan 2020
KORONA GÜNLERİNDEN KENT NOTLARI…
14 Nisan 2020
“CORONA GÜNLERİ”NDE DUYGUSAL NOTLAR-SON-
11 Nisan 2020
“CORONA GÜNLERİ”NDE DUYGUSAL NOTLAR-3
09 Nisan 2020
CORONA GÜNLERİNDE DUYGUSAL NOTLAR-2
07 Nisan 2020
CORONA GÜNLERİNDE DUYGUSAL NOTLAR-1
31 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE MERSİN – 6
29 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE MERSİN – 5
24 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE “HOLLYWOOD’DAN MUT’A” UZANAN BİR IŞIK…
23 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE MERSİN – 4
22 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE MERSİN – 3
20 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE MERSİN – 2
18 Mart 2020
CORONA GÜNLERİNDE MERSİN
11 Mart 2020
MEZİTLİ’DE İHTİYAÇ OLAN ” SALON” BOŞTA ve BAKIM BEKLİYOR...
10 Mart 2020
MEHMET KOLBUDAK’LA GELEN BARIŞ VE DOSTLUK RÜZGARI
02 Mart 2020
GEZİ’den FETÖ’ye ve İDLİB’e Dolanan Kirli Hikâye…
29 Şubat 2020
GÜLERİZ AĞLANACAK HALİMİZE
16 Şubat 2020
“BİTMEYEN HAVALİMANI”ndan …anılarda kalan “KUMKUYU HAVAALANI”na…
11 Şubat 2020
MERSİN’İN DEĞERİ “HAKAN ALİ TOKER”; 7. YILINDA TOROS DAĞLARIYLA…
09 Şubat 2020
“HAVALİMANSIZ” MERSİN VE IRAK İLİŞKİLERİ
06 Şubat 2020
“ NARENCİYE FESTİVALİ ” KAPANIŞ TOPLANTISI…
05 Şubat 2020
MERSİN’DE BAŞARILI BİR “ TİYATRO ”VARMIŞ …
02 Şubat 2020
MARMARA BÖLGESİNE ALTERNATİF: “ÇUKUROVA”…
27 Ocak 2020
MERSİN’DE“GİZLİ YARDIMSEVER” YATIRIMDA…
20 Ocak 2020
ELEŞTİRİ ÖZÜRLÜ BİR DERNEK : ” TURAB”
19 Ocak 2020
BELEDİYE - BASIN İLİŞKİSİNDE YENİ DÖNEM…
18 Ocak 2020
BİR FARKLI “NAZIM HİKMET KONSERİ” SONRASINDA DÜŞÜNCELER…
16 Ocak 2020
“KENT KONSEYİ “ MERSİN’E NASIL ZARAR VERİR !
14 Ocak 2020
BÜYÜŞEHİRDE KADIN YÖNETİCİLER… VE ÇORBA İKRAMI
10 Ocak 2020
800 YIL GECİKTİRİLEN “TERSANE” !
05 Ocak 2020
MERSİN’DE FARKLI BİR OTEL: NAVONA
02 Ocak 2020
ATATÜRK FOTOĞRAFI… DENİZ KIZI ve “ULUSLARASI(!)” MÜZİK FESTİVALİ
22 Aralık 2019
EDEBİYAT’tan RESME:MERSİN’de SANAT ZAMANI …
19 Aralık 2019
BELEDİYELER’in ETKİNLİKLER SORUMLULUĞU
18 Aralık 2019
“SEVİNEMEDİĞİM” MİLLET BAHÇESİ ve METRO PROJESİ
08 Aralık 2019
DERYA GRUP’la Bir İlk : “AHMET YEŞİL RESİM GÜNLERİ “
06 Aralık 2019
NÜKLEERİN FAYDALARI !
Haber Yazılımı