Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ Hz.Muhammed. (S.A.V.) Peygamberliğini ilan Edince ona inan ve Destekliyen Amcası Hz.Ebu Tâlib olmuştur.!!!
Yazı Detayı
22 Nisan 2021 - Perşembe 18:54
 
Hz.Muhammed. (S.A.V.) Peygamberliğini ilan Edince ona inan ve Destekliyen Amcası Hz.Ebu Tâlib olmuştur.!!!
Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ
 
 

Hz.Muhammed. (S.A.V.) Peygamberliğini ilan Edince ona inan ve Destekliyen Amcası Hz.Ebu Tâlib olmuştur.!!!

 

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

 

Kureyşliler allah rasulüne karşı çıkıp onu  eleştirince,amcası hz.Ebu Talib ayağa kalkarak tarihi konuşmasından!Şöyle demiştir:

Ey kardeşimin oğlu sana yardım etmek bizi mutlu eder.Sen davetine devam et kim ne derse desin diye buyurmuştur:

Allahu teâlâ'nın

Önce yakın akrabalarını uyar âyeti nâzil olduğunda, Hazret-i Peygamber evden çıkıp Safâ Dağı’na gitti ve şöyle seslendi: “Ya Sabâhah!” İnsanlar etrafında toplanınca şöyle buyurdu: “Sizlere şu dağın ardında size karşı bir grup asker geliyor desem bana inanır mısınız?” İnsanlar, “Evet, biz şimdiye kadar senden yalan bir söz duymadık.” dediler. Peygamber, “Sizlere öyle bir haber vereceğim ki, kabul etmezseniz azâba düçar olacaksınız.” dedi. Ebû Leheb, insanların arasından şöyle seslendi: “Yazıklar olsun! Bunun için mi bizi toladın?”

Bu olaydan sonra Peygamber, akrabalarını evinde topladı. Bu mecliste Ebû Leheb söze şöyle başladı: “Bunlar senin amcaların ve amca çocuklarındır. Konuş, fakat atalarımızın dininden çıkıp başka dine geçme lâflarını bir kenara bırak. Şunu da bil ki, senin kavminin ve kabilenin karşısında onların dengi bir Arap kavmi yoktur ve seni alıkoyacak olanlar da akrabalarındır. Eğer bu işi yaparsan sana kolaylıkla engel olurlar. Bunu yapmak, bütün Kureyş ile karşı karşıya gelmekten daha kolaydır. Akrabalarına senin getirdiğinden daha kötü bir armağan getiren birini görmedim.”

Bu sözlerden sonra Rasûlullah sükût etti, hiçbir şey söylemedi. İkinci defa onları çağırdı ve şöyle buyurdu: “Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd ediyor, ondan medet umuyor, ona sığınıyor ve ona tevekkül ediyorum. Şehadet ederim ki tek ve eşsiz olan Allah’tan başka ilah yoktur. Bir kavmin lideri kavmine yalan söylemez. Allah’a yemin olsun ki ondan başka mâbud yoktur ve ben O’nun Rasûlüyüm. Tebliğim öncelikle sizlere, sonra da tüm insanlığadır. And olsun ki uyuyup kalktığınız gibi, ölümden sonra da diriltileceksiniz ve yaptığınız şeyler hakkında hesaba çekileceksiniz. Cennet de cehennem de ebedî olacaktır.”

Bunun üzerine Ebû Tâlib şöyle söyledi: “Sana yardım etmek bizi mutlu eder, sana destek olacağız. Bütün sözlerini tasdik ediyoruz. Burada bulunanlar senin akrabalarındır ve ben de onlardan biriyim. Şu farkla ki, söylediğin hususlar beni onlardan daha fazla heyecanlandırıyor. Git ve vazifeni yerine getir. Allah’a yemin olsun ki her zaman seni koruyup kollayacağım. Nefsimin ve bâtınımın, Abdülmuttalib’in dininden ayrılmama rızası yokur.”

Abdülmuttalib’in dini, tevhid dini olup, Allah’ın birliğine, peygamberlere ve semavî kitaplara îmandır. Bu din, putperestliğin şaibelerinden uzaktır. Abdülmuttalib öyle bir zâttır ki vasiyetinde şöyle yazmıştır: “Zalim, yaptığı zulmün cezasını bu dünyada muhakkak görecektir. Eğer dünyada azap görmediyse, helâk olacaktır. Bu konuyu açılamasını istediklerinde biraz tefekkür edip şöyle söylemiştir. “Allah’a yemin olsun ki bu dünyadan sonra bir dünya vardır. Orada iyiler iyiliklerinin mükâfatını, kötüler de kötülüklerinin cezasını çekerler.”

Abdülmuttalib öyle bir kimsedir ki, Ebrehe’ye şöyle söylemiştir: “Bu evin (Kâbe’nin) sahibi vardır ve onu korumaktadır.”

Abdülmuttalib öyle bir kimsedir ki Rasûlullah, Huneyn Muharebesi’nde şu beytiyle kendisini tanıtmış ve Abdülmuttalib’in îmanını beyan etmiştir:

“Ben peygamberim ve yalancı değilim

 Ben Abdülmuttalib’in oğluyum”

O halde Ebû Tâlib’in, “Nefsimin ve bâtınımın, Abdülmuttalib’in dininden ayrılmama rızası yokur.” sözü, Abdülmuttalib’in dininin tevhid dini olduğunu beyan etmektedir ve onun diğer sözleri gibi gayet açıktır. Ancak bu beyan tarzı, sözün örütlü bir şekilde söylenmesidir. Bunun sebebi de, orada bulunanların kendilerinden ayrıldğı için ona düşmanlık besleyecek olmaları idi. Bu tarz beyanlar Araplar arasında yaygın bir üslûptu ve kişinin kastettiği mânâyı teyid ederdi.

Eğer Hazret-i Ebû Tâlib efendimizin kastı bu olamsaydı da, Pygamber’in risâletinin başlangıcındaki duruşu bile onun sabit îmanına delildir.

İbn Esîr şöyle yazmıştır:

Bu olay sırasında Ebû Leheb şöyle söyledi: “Allah’a yemin olsun bu (Peygamber) ve işleri fitnedir. Başkaları engellemeden onu engelleyin ve onun önüne geçin.” Fakat Ebû Tâlib şöyle söyledi: “Allah’a yemin olsun ki yaşadığım müddetçe onun arkasında olup, onu savunacağım.”

Peygamber’in bir davetinin de Ebû Tâlib’in evinde olduğu nakledilmiştir. Ebû Tâlib’in oğlu ve İmâm Ali’nin kardeşi Akîl şöyle söylemiştir:

Kureyşliler Ebû Tâlib’in yanına geldiler ve dediler ki: “Kardeşinin oğlu (Hz. Muhammed) bize Kâbe’de ve bulunduğumuz yerde eziyet etmekte, bizi hoşlanmadığımız şeylere davet etmektedir. Sen de uygun görürsen, bu işin önüne geçmen iyi olur.” Babam, “Ey Akîl! Amcanın oğlunu bul!” dedi. Aramaya gittim ve Peygamber’i Ebû Tâlib’in toprak evlerinden birinde buldum. Beraber Ebû Tâlib’in yanına gittik. Ebû Tâlib ona, “Ey kardeşimin oğlu! Allah’a yemin olsun ki sen her zaman sözümü dinlerdin. Kavmin (Kureyş), senin Kâbe’de ve başka yerlerde onları rahatsız ettiğini, onları hoşlanmadıkları şeylere davet ettiğini söylüyorlar. Mümkünse bunu yapma.” dedi. Peygamber gökyüzüne baktı ve şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun ki, Rabbimin bana verdiği vazifeden dönmeye kâdir değilim. Güneş kadar yakıcı ateşte yaksalar dahi bunu yapamam!” dedi. Bunun üzerine Ebû Tâlib, Allah’a yemin olsun ki o hiçbir zaman yalan söylememiştir. Geri dönün. Allah’a emanet!” dedi.

İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ adlı kitabında bu olayı İmâm Ali’den şu şekilde rivâyet ediyor:

Peygamber buyurdu ki:” Kim bana bu işte yardım edecek ve bana kardeş olup benimle cennete gelecek?” Ben, “Yâ Rasûlullah, ben olacağım!” dedim. Bunu yaptığımda herkesten küçüktüm. Kureyşliler sustular ve şöyle dediler: “Ebû Tâlib! Oğlunun ne yaptığını görüyor musun?” Babam da, “Onunla uğraşmayın! O hiçbir zaman amcasının oğluna karşı kusur etmez!” dedi. 

Ebû Amr ve Zâhid Taberî, Tağleb’den ve o da İbn A’rabî’den “el-avr” kelimesinin anlamı hakkında şöyle rivâyet etmektedir: “Avr, rezil ve değersiz mânâsına gelir.”

Rivâyet İbn Abbas’tan nakledilmiştir. Ali’nin durumunu yukarıdaki gibi naklettikten sonra şöyle devam ediyor:

Ali dedi ki: Peygamber söze başlamak istediğinde, Ebû Leheb ona itiraz etti ve şöyle dedi: “Kalkın gidelim!” Kureyşliler kalkıp gittiler. Ertesi gün Peygamber, benden Kureyşlileri davet etmemi ve dünkü gibi yemek hazırlatmamı istedi. Kureyşliler geldiler ve yiyip içtiken sonra Peygamber konuşmak için ayağa kalktığında, Ebû Leheb ona tekrar itiraz etti. Ebû Tâlib ona hitaben, “Sus ey avr (tek gözlü)! Seni ne ilgilendirir!” dedi ve “Kimse yerinden kalkmayacak!” buyurdu. Herkes oturdu. Daha sonra Peygamber’e hitaben, “Ey benim efendim! Lütfen ayağa kalk ve bunlara doğruyu söyle. Allah’ın emrini tebliğ et. Zira sen doğru sözlü ve doğruluğun kaynağı olan zâtsın!” dedi.

Ebû Tâlib ne tâhir bir “kâfirdir” ki, mukaddes İslâm dinini (maddî ve manevî olarak) savunmakta, keskin bir dille Kureyşlilerle mücadele etmekte; Peygamber’e risâletinin tebliği için destek olup, onu doğru sözlü ve doğruluğun kaynağı olarak bilmektedir!!!

Ebû Tâlib, Ali’ye hitaben şöyle söylemiştir: “Amcanın oğluna itaat et!” İbn İshak der ki: Âlimlerden birisi şu hatırlatmayı yapmaktadır:

Peygamber, namaz vaktinde Ali bin Ebî Tâlib ile birlikte Ebû Tâlib’den ve tüm akrabalarından gizli bir şekilde Mekke’nin derelerine doğru giderler ve namaz kılarlar, akşama doğru da geri dönerlerdi. Allah’ın tayin ettiği zamana kadar bu şekilde devam ettiler. Bir gün Ebû Tâlib onları namaz kılarken görünce, Peygamber’e hitaben şöyle dedi: “Ey kardeşimin oğlu, tebliğ ettiğin din nasıl bir dindir ki onu savunup itaat ediyorsun?” Peygamber, “Amcacığım! Bu din, Allah’ın, meleklerin, peygamberlerin ve ceddimiz İbrahim’in dinidir.” buyurdu.

Rivâyete göre Hazret-i Ali’ye de aynı soruyu sordu: “Oğlum! Bil ki Peygamber seni hayırlı bir şeye davet etmiştir. Ona itaat etmeye devam et!” dedi.

Ali’den nakledilen bir rivâyete göre de, Ebû Tâlib oğlunun Peygamber’e îman ettiğini öğrendiğinde şöyle demiştir: “Amcanın oğluna itaat et!”

İbn Ebi’l-Hadîd, Hazret-i Ali’den şöyle nakletmiştir:

Babam bana, “Oğlum! Amcanın oğluna itaat et! Onun sığınağında, geçmiş ve gelecekteki tüm bela ve tehlikelerden eman bulursun.” dedi ve sonra şu beyiti okudu:

İtimad ve itminan Muhammed ile birliktedir

O halde ellerini dostluk ve muaşeretle ona sıkıca bağla

 

İbn Ebi’l-Hadîd, Ebû Tâlib’in bu konuyla alâkalı şiirlerinden birini de aynı yerde nakleder:

Zamanın zorluklarına ve musibetlerine uğradığımda

Ali ve Câfer benim itimad ettiğim ve dayandığım kimselerdir

 

Amcanızı oğluna yardım edin ve onu yalnız bırakmayın

O benim kardeşim yerindedir, anam babam ona feda olsun

 

Allah’a yemin olsun ki Peygamber’i yalnız bırakmayacağım

Şerefli evlâtlarımın hiçbirisi de bırakmayacaklar

 

Ebû Tâlib, oğlu Câfer ile Peygamber’in yanından geçiyordu. Peygamber’in Ali ile namaz kıldığını gördü. Câfer’e dedi ki: “Amcanın oğlunun yanında namaza dur.” Câfer, Ali’nin yannda namaza durdu. Peygamber bu durumu fark ettiğinde, imamlık için öne geçti ve ibadet etmeye başladılar. Ebû Tâlib, çok mutl olduğu bu durumda aşağıdaki beyiti okudu ve geri döndü:

Zamanın zorluklarına ve musibetlerine uğradığımda

Ali ve Câfer benim itimad ettiğim ve dayandığım kimselerdir

 

Askerî ve İbn Ebi’l-Hadîd daha sonra şu beyiti de zikretmişlerdir:

Biz bu Peygamber’in arkasında olacağız

Bulut gibi etrafını sararak düşmanlarını uzaklaştıracağız

 

Ebû Bekr-î Şîrâzî, tefsirinde şöyle yazmıştır:

Peygamber’e vahiy nâzil olup, nübüvvet makamına eriştiğinde Mescidü’l-Harâm’a gidip namaza durdu. Ali dokuz yaşındaydı ve Peygamber’in yanından geçiyordu. Peygamber ona şöyle buyurdu: “Ya Ali! Yanıma gel.” Ali onun yanına gitti. Peygamber, “Ben Allah’ın elçisiyim. Sana ve diğer insanlara gönderildim. Sağ tarafıma geç ve benimle namaz kıl.” buyurdu. Ali, “Ey Allah’ın Rasûlü, gidip babamdan izin alayım.” dedi. Peygamber, “Git. O sana izin verecektir.” buyurdu. Ali, Peygamber’e itaat için babasından izin almaya gitti. Ebû Tâlib, “Oğlum, biliyorsun ki Muhammed her zaman Allah’ın eminiydi. Git ve ona itaat et ki rüşd ve felah bulasın.” dedi. Ali, Peygamber’in yanına geldi ve Mescidü’l-Harâm’da Peygamber’in sağında namaza durdu. Ebû Tâlib, yanlarından geçerken namaz kıldıklarını görünce Peygamber’e “Ya Muhammed, ne yapıyorsun?” dedi. Peygamber, “Yerin ve göğün Rabbi’ne tapıyor, ona ibadet ediyorum. Kardeşim Ali de benimle birlikte benim taptığım Allah’a tapıyor ve ibadet ediyor. Seni de tek ve kahhâr olan Allah’a ibadete davet ediyorum.” buyurdu. Ebû Tâlib, dişleri görünecek şekilde tebessüm etti ve şu beyiti okudu:

Allah’a yemin olsun ki ben toprağa defnolmadığım sürece

Ne kadar güçlü olsalar da asla sana yaklaşamayacaklar

 

İbn Esîr, Ebû Tâlib’in oğlu Câfer’e hitaben “Git, amcanın oğluna itaat et!” sözü hakkında şöyle yazmaktadır:

Ebû Tâlib, Peygamber’i ve Ali’yi namaz kılarken gördü. Ali, Peygamber’in sağ tarafında durmuştu. Oğlı Câfer’e şöyle buyurdu: “Amcanın oğluna itaat et ve onun sol tarafında namaza dur.” Câfer, Ali’den kısa bir süre sonra İslâm dinine geçti. Ebû Tâlib bu konuda şu şiiri okumuştur:

Sabredilmeli Yâ Ebâ Yâ’lâ! Ahmed’in dini üzerine sabredilmeli

Dinin yâveri ve desteği ol ki bu sabırla muvaffak olasın

 

Dinin koruyucusu ve müdafii ol, zira onu Rabbi’nin katından hak üzere getirmiştir

Bu yolda kararlı ve dosdoğru ol, ne kaç ne de zarar ver

 

Ona îman ettiğini söylediğinde çok mutlu oldum

O halda Allah için Peygamber’in yardımcısı ol

 

Kureyşlilere onun getirdiği armağanı âşikâr kıl

Açıkça ilan et ki Ahmed, sihirbaz ve büyücü değildir!

 

Berzencî, Esna’l-Metâlib adlı kitabında şöyle yazmaktadır:

Ebû Tâlib’in Peygamber’e olan aşkı ve alâkası, risâletinin tebliğ edilmesine olan desteği ve onun sözlerini tasdik etmesi hakkındaki rivâyetler tevatür derecesine ulaşmıştır. O, oğulları Ali ve Câfer’e de Peygamber’e yardımcı olmalarını emretmiştir.

İlerleyen sayfalarda da şöyle yazmıştır:

“Bu rivâyetlerin hepsi, Ebû Tâlib’in kalbinin Peygamber’e îmanla dolu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.”

 
Etiketler: Hz.Muhammed., (S.A.V.), Peygamberliğini, ilan, Edince, ona, inan, ve, Destekliyen, Amcası, Hz.Ebu, Tâlib, olmuştur.!!!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Temmuz 2021
ABBASİ DEVLETINDE NAKİBÜL-EŞRAFLARIN ELÇİLİK GÖREVLERİNDE BULUNMALARI:
17 Nisan 2021
EHL-İ BEYT'İN AÇILIMI NE ZAMAN OLACAK.!!!
06 Nisan 2021
Osmanlı Devletının Kurucusu Gazi Osman Beyin Ehl-i Beyte olan Sevgisi!!!
05 Nisan 2021
Doğu ve Güneydoğuda 16 Kürd Aşiretini birleştirerek, Beylikler Kuran Peygamber Torunu !!!!
03 Nisan 2021
ARAP ŞİİRİNDE EHL-İ BEYTİ SEVMEK:
03 Nisan 2021
HZ.ALİ (EMİRÜL MÜMİNİN) SEVENLERİNE VERDİĞİ NASİHAT...
01 Nisan 2021
OSMANLI DEVLETINDE NİKÂBET TEŞKİLÂTI !!!
30 Mart 2021
Emir Padişahların Padişahı Allah'u Teâlâ Tarafından Verildi;???
25 Mart 2021
RASULULLAH'IN EHL-İ BEYTİ'Nİ SEVMEK ALLAH'U TEÂLÂNIN EMRİDIR.!!!
24 Mart 2021
Kur’an’ın İfadesiyle “Âlemlere Rahmet” olarak gönderilen Hz. Peygamber(s a.v.)
23 Mart 2021
Kur’an’ın İfadesiyle “Âlemlere Rahmet” olarak gönderilen Hz. Peygamber(s a.v.)
18 Mart 2021
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki. İstanbul: Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Yerini Bulan Ehl-i Beyt Kimdır.!!!
17 Mart 2021
Ehl-i Beyt Kimdır? Haklarında'ki Ayet ve Hadisler.!!!
16 Mart 2021
Rasulullah'ın Varisleri Alim ve Ulema Kardeşlerim Gerçekleri Anlatmanın Zamanı Gelmedimi? İmanınız Tehlikededır.!!!!
07 Mart 2021
EHLİ BEYT'E KÜFÜR EDEN ZALİMLERİN KABİR AZABININ BAŞLANGICI:!!!
06 Mart 2021
OSMANLI DEVLETINDE NAKİBÜ'L EŞRÂFLAR'IN GÖREVİ.!!!
06 Mart 2021
EMEVİLERİN AVUKATLIĞINI YAPAN YEZİD'E EMİRÜLMÜMİNİN DİYEN ZİHNİYET HARRE VAKASINI İYİ OKUSUNLAR...
04 Mart 2021
Cesedi Yakılarak Külleri Fırat Nehrine Savurulan Resulullahın Torunu.!!!
03 Mart 2021
İYİ Kİ DOĞDUN EY ALLAHIN GALİP ARSLANI...
03 Mart 2021
ALLAHIN GALİP ASLANI EMİR-ÜL MUMİNİN PEYGAMBERLERİN SIRRIDIR.!!!
28 Şubat 2021
HZ.PEYGAMBERIN TORUNLARINDAN HALİFUL KUR'AN KİM OLDUĞUNU BİLİYORMUDUNUZ.!!!
27 Şubat 2021
ALLAHU TEÂLÂ KÖTÜ ÂLİMLER İÇİN CEHENNEMDE "HASİNA"ADLI BİR ŞEHİR İNŞA ETMİŞTIR.!!!
26 Şubat 2021
Mahşer Günü Bütün Tarikatlar Hz.Ali k.v.'nın Bayrağı Altında Toplanacak!
24 Şubat 2021
NAMAZDA EHL-İ BEYTE SALAVAT GETİRMEYENIN NAMAZI BATILDIR.!!!
21 Şubat 2021
EHL-İ BEYT DÜŞMANLARININ HZ. ALİ VE HZ.FATİMA'YA ATTIKLARI İFTİRA..
20 Şubat 2021
EHL-İ BEYT DÜŞMANLARININ Hz. ALİ (R.A)’A ATTIKLARI İFTİRA..
20 Şubat 2021
KURANI KERİM'DE "BİZ" OLARAK HİTAP EDİLENLER KİMLERDİR?
18 Şubat 2021
KUR'ANI KERİM'DE KÂF SURESİ 24.AYETE GÖRE RESULULLAH İLE HZ.ALİ İNATÇI KAFİRLERİ CEHENNEME ATMASI.!!!
15 Şubat 2021
HZ.PEYGAMBER'E İLK İMAN EDEN ERKEK SAHABE KİMDIR.!!!
08 Şubat 2021
ALLAH'U TEÂLÂNIN BÜYÜK AZAMETİ KARŞISINDA EHL-İ BEYTIN İSİMLERİNİ ZİKREDEREK TUFANDA KURTULAN NUH PEYGAMBER.!!!
05 Şubat 2021
Hz.Zeynelabidin Büyük Dedesi Ebu Talib'in İmanı İçin Şöyle Buyurmuştur.???
01 Şubat 2021
ALLAHIN GALİP ASLANI HZ.ALİ (K.V) RASULLAHIN DIŞINDA HİÇ KİMSENİN EMİR KOMUTASI ALTINA GİRMEMİŞTİR.!!!
30 Ocak 2021
HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA'NIN MÜMTAZ ŞAHSİYETİ;
28 Ocak 2021
SAHTE SEYYİDLIK ÖNLENMELİ İSLAMİYETE ZARAR VERİYOR...
27 Ocak 2021
GERÇEKTEN SEVGİNİZDE SAMİMİMİSİNİZ?
27 Ocak 2021
Hz.İmam Ali Mürteza Şöyle buyurmuştur; Zülümle Zafere ulaşılmaz.!!!
26 Ocak 2021
HZ. HÜSEYİN'IN KERBELA MEYDANINDA DEVESİ ÜZERİNDE OKUDUĞU CUMA HUTBESİ.!!!
24 Ocak 2021
Hazreti İmam Ali Keremallahu Veche Kimdir.!!!
18 Ocak 2021
Ehli Beyti Sevmeyen Bir Kişi Rasulullahın Muhabbet Nuru ona Tesir Etmez,İslamlığı Sadece Dilinde Kalır..
18 Ocak 2021
HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA (R.A. ) KEREM ALLAH'U VECHE HİCRİ 36.YILINDA HALİFELİK MAKAMIN'DA OTURURKEN
18 Ocak 2021
Hz.Peygamberin Soyunu/Ehli beytini Sevmeyenler onları Küçümseyenleri kimler olduklarını biliyormudunuz.!!!
17 Ocak 2021
SEYYİDLERE BİAT/İNTİSAP ETMENİN SEVABI VE FAZİLETLERİNİ BİLİYORMUSUNUZ.!!!
16 Ocak 2021
SEYYİDLERIN ÇOCUKLARIDA RESULULLAH'IN KANI TAŞİYORLAR DİĞER ÇOCUKLARLA KIYAS ETMEMEK GEREKİR!!
13 Ocak 2021
TEVHİDİN MERKEZİ RESULULLAHIN EHL-İ BEYT'DIR.!!!
13 Ocak 2021
İLK OSMANLI MEDRESELERİ:
09 Ocak 2021
Hz.Peygamberin: Torunları/Seyyidler Ümmetın İçersinde Karanlıkta Yanan Kandile Benzerler.!!!
29 Aralık 2020
EMEVİLERİN AVUKATLIĞINI YAPAN YEZİD'E EMİRÜLMÜMİNİN DİYEN ZİHNİYET HARRE VAKASINI İYİ OKUSUNLAR...
28 Aralık 2020
GAFLET UYKUSUNA DALMIŞ MÜSLÜMANLAR UYANIN.!!!
26 Aralık 2020
HZ. ALİ K.V.'NIN VELAYETINİ KABUL ETMEYEN O'SEÇKİN SAHABENIN SONU !!!
26 Aralık 2020
Resulullahın Ehli Beytini Sevmeyenler ve onların aleyhinde konuşanlar kimler olduklarını biliyormusunuz.!!!!!!
18 Aralık 2020
ALMANYA’DAN ALEVİ KARDEŞLERİMİZE KİRLİ TUZAK.!!!
16 Aralık 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMACI !!!
15 Aralık 2020
SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDİR !!!
14 Aralık 2020
Hz. Peygamberin: Küçük Torunlarina Saygı ve Sevgi Göstermesinin Mükafatının Ne Olduğunu Biliyormudunuz.!!!
14 Aralık 2020
ZIRKAN/ZIRKİ BEYLİKLERİ'NIN KURUCUSU SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDIR;
07 Aralık 2020
Ehl-i Beyt Yolunda Müçtehit’e (Mürşid'e) Bağlanma
07 Aralık 2020
DİNİ AÇIDAN EHL-İ BEYT-SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVGİSİ :
04 Aralık 2020
ALLAH'IN ARSLANI HZ.ALİ K.V.'NIN ANNESİ HZ.FATİMA ANNEMİZ'İN RÜYASI:
03 Aralık 2020
Hz.İmam Ali Mürteza Sevenlerine Şöyle Buyurmuştur.!!!
01 Aralık 2020
ALLAH RESULÜNE ATILAN BÜYÜK İFTİRALAR
28 Kasım 2020
Hz.Peygamber efendimiz Zamanında Günümüze Kadar Nice Sahte Peygamberler, Şeyhler,Mürşitler ve Seyyidler Türedi…
27 Kasım 2020
ALLAH RASULÜNÜN SEVGİSİNDE SAMİMİ DEĞİLSİNİZ!!!
04 Kasım 2020
Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
04 Kasım 2020
Allahu Teâlâ Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!!
28 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN EHLİ BEYTİ KİMLERDIR:
28 Ekim 2020
HZ.ALİ (R.A.) HAKKINDAKİ HADİSLER:
24 Ekim 2020
Ashaptan Bir Grup Hz.Ali'yi Rasulullaha Şikayet Edince !!!
23 Ekim 2020
YETER ARTIK İSLAMİYETİN İÇİNE NİFAK SOKMAYIN!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
19 Ekim 2020
Allah Rasulünün Torunları Hiçbir Tarikattan Veya Mürşitten Emir Alamazlar.!!!
18 Ekim 2020
Resulullah'ın Evlâtlarına buğzedenin Cenaze Namazı kılınmaz,Onlarla Komşuluk Yapılmaz.!!!
16 Ekim 2020
GADİR-İ HUM HUTBESİ,ALLAH RASULÜNÜN VASİYETİ'DIR.!!!
15 Ekim 2020
Hz.Peygamberin Torunları ortada iken başkasına beyat ederek Mürid ve Derviş olanların durumlarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum;
15 Ekim 2020
ALLAH RASULÜNÜN TORUNLARI/ SEYYİDLERE NASIL BEYAT ETMEK GEREKİR.!!!
14 Ekim 2020
HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN MUAVİYE B.EBU SÜFYAN HAKKINDA-Kİ GÖRÜŞÜ:
13 Ekim 2020
SEYYİD ÇOCUKLARINI DİĞERLERİYLE KIYAS ETMEYİNİZ
13 Ekim 2020
UYDURULAN YALANLAR VE YAPILAN İFTİRALARA KAYNAKLARLA CEVAPLAR.!!!!
12 Ekim 2020
Allahın Rasulü Peygamberliğini ilan ettikten sonra.!!!
10 Ekim 2020
Allah'ın Rasulü Ehli Beyti'ni ateşe atılmaması için dua etmiştir!!!
09 Ekim 2020
Seyyid Nizam efendinin Oğlu Seyyid Seyfullah efendi İtikatı buzuk olanlara verdiği cevap.!!!
29 Eylül 2020
ALLAH RASULÜNÜN MİRAÇTA GÖRDÜKLERİ.?
26 Eylül 2020
Hz.Ebu Talib'in Düşmanları İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Yazdığı Fıkh-ı Ekberi'de Tahrif Ettikleri Anlaşılmıştır.!!!
25 Eylül 2020
Allah Rasulünün Ehli Beyti Kimler Olduğunu Rivayet eden Muhaddisler ve Tarihçiler Şunlardır.?
25 Eylül 2020
GÜNÜL NEDİR BİLİR MİSİN?GÜNÜL HZ.MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYTTIR:
25 Eylül 2020
EHLİ BEYTİN BABASI HZ.ALİ'NIN FAZİLETİ:
21 Eylül 2020
Ehli Sünnet Alimlerimizin Hz.Ebu Talib Hakkında görüşleri.!!!
19 Eylül 2020
Rasulullahın ilk Risâletini Tastik Eden Amcasıdır!!!
14 Eylül 2020
Hz.Ali'nin altın harflerle yazılan sözleri....
13 Eylül 2020
Rasulullah efendimizin Vefatından Sonra Hz. Ali'nın Sessiz kalmasının Nedenlerini açıkliyorum !!!
12 Eylül 2020
Hz.Peygamber'e Hayatını feda eden sahabe-i Kiram Kimdir.???
12 Eylül 2020
OSMANLI DA MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHÜLİSLAMLIK MAKAMI:
24 Ağustos 2020
EHL-İ BEYTİN ADINI ANMAK İSTEMEYEN MÜNAFIKLAR ! SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN?
21 Ağustos 2020
2.Halife Hz.Ömer Ehli Beytin Faziletlerini anlatiyor.
20 Ağustos 2020
KİYMETLİ MÜMİN KARDEŞLERİM SİZLER MUHARREM AYININ ÖNEMİNİ BİLİYORMUSUNUZ !!!
17 Ağustos 2020
KUR-ANI KERİMDE SEYYİDLERİN SEVİLMESİ FARZ KILINMIŞTIR.!!!
14 Ağustos 2020
Allah'ın Rasulüne inanmayan ve Hz.Ali'ye buğz eden O'Seçkin Sahabe Nasıl Helak Olmuştur.!!!
12 Ağustos 2020
Veda Haccında Dönerken,Gadir-i Humda Sahabe Haris bin Numan nasıl helak oldu.!!!
11 Ağustos 2020
Allah Rasulü Benim Hatırım için soyumu seviniz !!!
11 Ağustos 2020
OSMANLI'DA SURRE-İ HÜMAYUN ALAYI
04 Ağustos 2020
Mahşer Gününde Hz.Ali'nın faziletleri !!!
28 Temmuz 2020
ELHAMDULİLLAH ÇOK ŞÜKÜR PEYGAMBER EFENDİMİZİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ.!!!
27 Temmuz 2020
HASRETİMİZ SONAERDİ ŞİMDİ SIRA KÂBEMİZ VE RAVZA-İ MUTAHHARA'DA
23 Temmuz 2020
EBREHE'NIN KOMUTANI ABDÜLMÜTTALİB-İ GÖRÜNCE BAYILDI !!!
22 Temmuz 2020
ZEMZEM KUYUSUNUN KEŞFİ VE KURBAN HÂDİSESİ:
20 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. TÜRK MİLLETİ İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!!!
16 Temmuz 2020
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER DERNEĞİMİZIN 15 TEMUZLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI.!!!
15 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN SOYU SEYYİD VE ŞERİFLERİN SEVMENIN FAYDALARI:
14 Temmuz 2020
HAYBER KAHRAMANI KİMDIR.!!!
13 Temmuz 2020
HZ.PEYGAMBERİN EMRİYLE ANA TEMELİ ATILAN,NAKİBÜ'L EŞRÂFLIK KURUMUNUN TAŞRA TEŞKİLÂTI:
12 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
06 Temmuz 2020
MAHŞER GÜNÜ EHL-İ BEYT'İN GÖREVİ.!!!
05 Temmuz 2020
İSLAM DEVLETLERİN'DE NAKİBLERİN ELÇİLİK GÖREVİ;
03 Temmuz 2020
NAKİBÜ'L-EŞRÂF KAYMAKAMLARIN CEZALANDIRMA YETKİSİ !!!
03 Temmuz 2020
MünafiklarınTerör Timleri Resulullah'ı Nasıl Öldürmek isdediler.!!!
30 Haziran 2020
ASHAP ARASINDA HZ.ALİ (K.V.)'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ
30 Haziran 2020
HZ ALİ (K.V)'NIN FAZİLETLERİ!!!
25 Haziran 2020
Nakibül-Eşrâflık Kurumunun Ana Temeli Rasulullah Tarafindan atılmıştır.!!!
22 Haziran 2020
BİR CİHAN SOYU OLARAK EHL-İ BEYT:
17 Haziran 2020
KUR'ANA GÖRE KİM ALLAH RASULÜNÜN HADİSLERİNİ İNKÂR EDERSE KAFİRDIR.
11 Haziran 2020
Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneğimizin Kuruluş Amaçı:
11 Haziran 2020
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada
09 Haziran 2020
3 MART 1924 TARİHİNDE NAKİBÜ'L EŞRÂLIK KURUMU LAĞVEDİLİNCE MEYDAN KİMLERE KALMIŞTIR.!!!
07 Haziran 2020
Osmanlı'da Sahte Seyyidlerin Korkulu Rüyası.?
05 Haziran 2020
TESEYYÜD VE MÜTESEYYİD/SAHTE SEYYİD HADİSESİ.!!!
02 Haziran 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftiralar!!!
01 Haziran 2020
HZ.ALİ'YE SEBBEDEN ALLAH'A SEBBETMİŞTIR:
28 Mayıs 2020
Ehli Beyt Uğruna Şehid edilen İmam Ebu Hanife:
27 Mayıs 2020
Hz.Peygamber'in (s.a.v.)'mın Ehl-i Beyti İle Tevessül Etmek...
16 Mayıs 2020
DELİLLERİYLE EHL'İ BEYTE MEVEDDET.
12 Mayıs 2020
Hz.Ebu Talibe Atılan Tarihi İftira!
10 Mayıs 2020
KALPLERİN'DE EĞRİLİK VE KÖTÜLÜK OLANLAR:
07 Mayıs 2020
NE OLDU DA 360 DERECE DÖNÜŞ YAPTINIZ?
01 Mayıs 2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI:
30 Nisan 2020
HAZRETİ LUT ALEYHİSSELÂM KİMDIR KAVMİ NE YAPMIŞTIR.? HELAK OLDULAR !!!
29 Nisan 2020
ANKARA BAROSUNU ŞİDDETLE VE ESEFLE KINİYORUM!!!
Haber Yazılımı