Ak Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan'ın açıklamasına yanıt olarak.
Haber
10 Şubat 2020 - Pazartesi 16:13
 
Ak Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan'ın açıklamasına yanıt olarak.
BURDUR Haberi
Ak Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan'ın açıklamasına yanıt olarak.

Burdur Belediye Başkanlığından;

Söz konusu Tarife Raporu; Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atık su ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.”biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.

 

“2 Şubat 2019 Tarihinde Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri’nin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair, yönetmelikte belirtilen Geçici Madde 1’e göre 26.10.2011 tarihi itibariyle bu yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme,  teknik alt yapı eksikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2020 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdür.” denilmektedir.

 

Yukarıdaki mevzuatlardan da anlaşılacağı üzere tarife raporlarının hazırlanıp mükelleflerden tahsil edilme süresinin son tarihi 2011 yılından itibaren ertelemeli olarak gelmiş ve son tarih olarak 30.12.2020 tarihidir. Çevre Kanununun ‘Kirleten Öder’ İlkesi esas alınarak hazırlanan bu yönetmeliklerde, vatandaştan alınacak olan para yalnızca belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün toplama ve taşıma için harcamış olduğu paradır. Katı atığı,n depolama tesisine çıktıktan sonra enerji elde edilmesi ve depolanmasından elde edilen para, Belediyeler Birliğine kalmaktadır ve bu bedel ‘Katı Atık Bertaraf Bedeli’ olarak anılmaktadır.

 

Depolama sahasında oluşabilecek giderler Tam Maliyet Hesabına göre giderler kalemine eklenmemiştir. Mükelleflere dağıtılan bu ücretler yalnızca Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ait giderlerdir. Evsel katı atık hizmetlerinin tam maliyeti, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar ve personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra, hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsamaktadır. Hizmetin tam maliyeti, evsel katı atık tarifesini sistemin düzgün işletilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyenin üzerine çıkarabilecek ve sunulan hizmetle bir bağlantısı olmayan maliyetleri içermemekte. Bununla birlikte 2019 yılı üzerinden mali hesaplamalar yapılmış olup, son 15’lik asgari ücret zamları dahil edilmemiştir.

 

Söz konusu durum tamamen yasal olup,  her hangi bir erteleme söz konusu değildir. Uygulamanın 31.12.2020’ye kadar başlatılması gerekmektedir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Ak, Parti, Burdur, Merkez, İlçe, Başkanı, Hüseyin, Okan'ın, açıklamasına, yanıt, olarak.,
Yorumlar
Haber Yazılımı